VindKracht - Sociale vaardigheden in de praktijk

Vergoedingen

Ziektekostenverzekering:

Indien u in aamerking komt voor vergoeding dan wordt dit meestal verleent vanuit de aanvullende verzerkingspakketten. U kunt dit navragen bij uw Zorgverzekeraar.

Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig

pgb uit de Jeugdwet:

Indien u zelf zorg kan inkopen via pgb dan kunt u mogelijk de gemaakte kosten van de training vanuit het PGB bekostigen.

Subsidie voor scholen

Sta Sterk op School is opgenomen in het ondersteuningsaanbod Gezonde School, waardoor scholen met flinke korting deze interventie kunnen inkopen

Minimuminkomen:

Indien u een minimuminkomen heeft kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van uw gemeente voor tegemoetkoming in de kosten.

Ook is er voor mensen met een minimuminkomen een tegemoetkoming voor de Sta Sterk training, mits aantoonbaar.

Belastingdienst:

Informeert u bij de belastingdienst of de gemaakte kosten kunnen worden afgetrokken als bijzondere ziektekosten.

Trainingsbureau VindKracht:

Het is mogelijk om via Trainingsbureau VindKracht een regeling te treffen voor gespreide betaling.