VindKracht - Sociale vaardigheden in de praktijk

Ouderavond pesten

Doel:

Ouders informeren over het aanpakken van pesten in het algemeen en cyberpesten.
Ouders krijgen tijdens de ouderavond antwoord op vragen zoals:

  • waarom wordt mijn kind gepest?
  • hoe kan ik mijn kind helpen het pesten te stoppen?
  • wat is een geschikte aanpak?
  • wat is cyberpesten?
  • hoe kan ik mijn kind veilig leren internetten?
  • tips over hoe om te gaan met cyberpesten

De avond heeft een interactief karakter met onderdelen zoals:

  • prikkelende stellingen
  • tafelgesprekjes/debateren
  • informatieve filmpjes
  • vragen

Tijd:

1,5 uur.

Tarief:

Prijs ligt niet vast, maar wordt onder meer bepaald door specifieke wensen en de finanaciële draagkracht van de onderwijsinstelling. Trainingsbureau VindKracht voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en beschikt over een registratie CRKBO. Hierdoor zijn onderwijsdiensten voor een onderwijsinstelling BTW-vrij.

Werkwijze:

Bent u geïnteresseerd? Aan de hand van de mogelijkheden en de wensen van uw onderwijsinstelling stel ik geheel vrijblijvend een offerte voor u op.

Neem vrijblijvend contact op