VindKracht - Sociale vaardigheden in de praktijk

Gastles (cyber)pesten

Doelgroep


 • Leerlingen en/of leerkrachten van het basis- en voortgezetonderwijs en het MBO.
 • Sociaal Pedagogische Medewerkers en andere belangstellenden.
 • Afhankelijke van de doelgroep komen de volgende zaken aan bod:

  • Verschillen en de gevolgen tussen plagen en pesten
  • Verschillen pesten en cyberpesten
  • De verschillende rollen herkennen binnen het pesten
  • Jouw rol als leerkracht, als leiding, als klasgenoot
  • Herkennen van signalen bij slachtoffer en de pester
  • Vergroten van eigen sociale weerbaarheid, hulp bieden, hulp vragen.
  • Omgaan met onaangename situaties zoals; non-verbale, verbale pesterijen
  • Pesten door buitensluiten, vernielen, slaan, schoppen, negeren, roddelen of chanteren.
  • Omgaan met cyberpesten (pesten via mobiel en internet)
  • Hoe kun je zo veilig mogelijk internetten

  Tijd:

  Workshop duurt 1,5 uur tot 2 uur.Gastles duurt ongeveer 1 uur.

  Tarief:

  Prijzen liggen niet vast, maar worden onder meer bepaald door wensen van de workshop(s) of gastles dat wordt aangevraagd. Ook weegt de financiële draagkracht van de onderwijsinstelling mee.

  Trainingsbureau VindKracht voldoet aan de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs en beschikt over een registratie CRKBO. Hierdoor zijn onderwijsdiensten voor een onderwijsinstelling BTW-vrij.

  Werkwijze:

  Bent u geïnteresseerd in één van mijn workshops of gastlessen? Aan de hand van de mogelijkheden en de wensen stel ik geheel vrijblijvend een offerte voor u op.

  Neem nu contact op