VindKracht - Sociale vaardigheden in de praktijk

Faalangsttraining

7 tot 25 jaar

Faalangst kent geen leeftijd

Een toets, een presentatie, in contact met anderen of een lichamelijke prestaties leveren kan soms voor teveel spanning zorgen, waardoor het niet lukt. Leer weer controle te krijgen over de situatie door anders te denken en weer meer te durven en te doen.

In de faalangsttraining leer je:

  • Omgaan met faalangstige gevoelens
  • Herwinnen van de eigenwaarde
  • Anders leren denken
  • Vergroten en versterken van zelfvertrouwen
  • Vergroten van probleemoplossend vermogen 
  • Ontspannings-, ademhalings- en expressieoefeningen en technieken

Werkwijze:

Vooraf deelname faalangsttraining wordt de deelnemer samen met ouders en/of verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek waarin de wensen en de leervragen worden vastgesteld.
De deelnemer krijgt na elke bijeenkomst nieuwe werkbladen mee van het werkboek, te gebruiken als oefen- en naslagwerk.Halverwege de training is er een tussenevaluatie. De training wordt afgerond met een eindevaluatie. 

Wat:

Individueel leeftijd 7-25, bestaat uit minimaal 4 tot maximaal 8 trainingen van een uur inclusief een tussen- en eindevaluatie. Kan elk moment gestart worden op woensdag of donderdag. Tijdstip in overleg.

Groepstraining "Je bibbers de baas" leeftijd 9-12, bestaat uit 10 bijeenkomsten inclusief ouder-leerkrachtenbijeenkomst. Training start bij minimaal 4 deelnemers. Tijdstip training 18:00-19:00.

Meer informatie?

Wil je graag nog wat meer informatie, bel dan 06:40046078 of maak vrijblijvend een afspraak voor een intake.

Neem nu contact op

Gebleken is dat het overgrote deel van de kinderen die aan deze faalangsttrainingen deelgenomen hebben, er ook echt baat bij hadden. Direct na de faalangsttraining was er al sprake van minder angst. Kinderen met andere vormen van angst bleken eveneens baat te hebben bij deze faalangsttraining.